Olulised muutused külmainete kasutuses alates 2020 aastast.

30.08.2019
Olulised muutused külmainete kasutuses alates 2020 aastast.

Alates 2020.a tohib 40 CO2 ekv-t ja enam R-404A (jt üle 2500 GWPga külmaineid) sisaldavatesse külmaseadmetesse lisada ainult seda tüüpi ringlussevõetud või taasväärtustatud aineid.  EL määruse 517/2014 art 13 lg 3 lubab ringlussevõetud  gaase  kasutada  üksnes  ettevõtjal,  kes  on  need  hooldus-või  teenindustööde  käigus  kokku  kogunud,  või  ettevõtja seadmetes,  kelle  jaoks  gaasid  hooldus-või  teenindustööde  käigus  kokku  koguti.

 

 

 

Laiemas tähenduses lähevad Eestis enim-levinud freoonid nagu R404a. nii impordi kui kasutuspiirangute alla.

 

Soovitame kõigil asjaosalistel ennast antud infoga kurssi viia.

Lisainfo Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ-st.