Väärtused

Kitman Külmatehnika jagab järgnevaid ettevõtte väärtusi:

  •  Oleme oma klientidele lähedal – teame, mida kliendid vajavad ja soovivad ning püüame võimalusel teie ootusi ületada.
  •  Oleme avatud ja uuendusmeelsed.
  •  Taotleme kompromissitut kvaliteeti.
  •  Meil töötavad ainult asjatundjad, kes ennast pidevalt täiendavad.
  •  Oleme paindlikud ja kohanemisvõimelised.
  •  Hoiame ja rakendame oma unikaalseid oskusi.
  •  Kasutame inimesele ohutuid ja tervisesõbralikke materjale ning tehnoloogiaid, mis võimalikult vähe keskkonda saastavad.
  •  Teeme koostööd vaid positiivse hinnangu saanud alltöövõtjate ja tarnijatega.
  •  Oleme õiguskuulekad ja järgime kõiki valdkonnale esitatud nõudmisi.
  •  Kasutame loodusressursse optimaalselt ja rakendame meetmeid keskkonna saastamise vältimiseks.